دانلود پاورپوینت کانی شناسی توصیفی جهت رشته زیست در قالب 14 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


•مقدمه
•لغت کانی (Mineral) که از قرون وسطی مورد استفاده قرارگرفتـه ازلغـت یونـانی  Mna ( متـشابه لاتینـی آن Mina است) به معنی کانی یا گودال ازنظرمعدن شناسی مشتق شده است.

•نام فارسی آن یعنـی کـانی معـرف مـوادي اسـت که از کانسارها بدست می آورند.

•کانی(Mineral) جسمی اسـت کـه بطـور کلـی در پوسـته جامـد زمـین بوجودآمـده و داراي فرمول شیمیایی معین وهموژن میباشد.

•در مطالعه کانی شناسی (Mineralogy) شکل ظاهري، خواص فیزیکـی، خواص شیمیایی، ساختمان داخلی، چگونگی تشکیل، محل پیدایش و سرانجام استفاده صنعتی کانیها مورد بررسی قـرار میگیرد.

•کانی شناسی پایه علوم معدن شناسی، خـاك شناسـی، زمـین شناسـی اسـت.

 

 

فهرست مطالب :
•مقدمه
نحوة پیدایش مینرالها
از حالت محلول در مایعات
از حالت مذاب
•انواع سیستمهاي تبلور
•سیستم تتراگونال
•سیستم ارترومبیک
و...