دانلود پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر استقرار نظام سلامت الكترونیک در ایران جهت رشته پزشکی در قالب 15 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


تكنولوژی اطلاعات تاثیر عمیقی بـر مشـاغل مختلـف داشـته است . این تكنولوژی هم باعث بهبود كیفیت هم كاهش هزینـه های اجرایی مشاغل می شود. موسسات مراقبت بهداشتی نیز از این تاثیر مستثنی نمی باشند . این موسسـات اطلاعـات زیـادی تولید می كنند كه مـی بایسـت جمـع اوری ، توزیـع ، ثبـت ، بازیـابی و تلخـیص شـوند. كـاربرد تكنولـوژی در مراقبتهـای بهداشتی به صورت ثبت الكترونیك داده های پزشـكی و نظـام سلامت الكترونیك یكی از ضروری ترین مسائل جهـت بهبـود كیفیـت بهداشـت و درمـان محسـوب مـی شـود

 

 


فهرست مطالب
مقدمه
مواد و روشها
یافته ها 
نتیجه گیری