دانلود پاورپوینت فیزیولوژی خون جهت رشته پزشکی در قالب 33 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


خون محتوی سلولها و مایعی است كه در یك ســـــیستم گردشـی بسته ، اساساً تـوسط انقباضات متناوب قلب در یك جهــــت بــطور منظم حركت داده مــی شوند . یك فرد بالغ نزدیك به 5/5 لیتر خون دارد . خون متشكل از دو بخش  است :    عناصــر شــكل دار یا ســـلول هـای خــونی و پلاسما یا بخش مایع خون كه عناصر شكل دار در آن معلقــند.  عنـاصر شـكل دار ، اریتروســــیتها یــا گـلـبولهای قــرمز ، پلاكت ها(ترومبوسیتها) و لوكوسیتها (گلبولهای سفید )

 

 

 

فهرست مطالب
خون
گلبول های قرمز                         
گلبولهای سفید           
غلظت انواع گلبولهای سفید در خون 
پلاكتها
پلاسما
سیستم رتیکلواندوتلیال RES
هموستاز
مطالعات خونشناسی
كم خونیها 
تظاهرات بالینی
مراقبت پرستاری
کم خونی های با کاهش تکثیر 
کم خونی فقر آهن 
تظاهرات بالینی
تشخیص
درمان
مراقبت پرستاری
2-کم خونی در بیماری کلیوی
و...