دانلود پاورپوینت فساد اداری جهت رشته پزشکی در قالب 42 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


سلامت به معنای فقدان بیماری و نارسایی در یک ارگانیسم (موجود زنده) است. بروز یک بیماری جدی ممکن است به دیدگی جبران ناپذیر ارگانیسم، یا حتی به مرگ آن منجر شود. از سوی دیگر فارغ بودن از بیماری نیز بدان معنا نیست که در ارگانیسم بهینه عمل می کند زیرا که ارگانیسم ممکن است سالم باشد ولی به وظیفه و کارکردهای خویش عمل نکند. از اینرو، در پزشکی مفهوم سلامت کامل یا سلامت مثبت مورد توجه قرار گرفته است. در حالت سلامت مثبت، ارگانیسم ضمن انجام وظیفه ، به رشد و شکوفایی خود ادامه می دهد. در رفتار سازمانی همین سلامت مثبت: خویش یابی یا خویشتن یابی و تحقق ذات نامیده می شود. به زعمم مازلو (1954) خودیابی میل رسیدن به حد کمالی است که در شخص شکوفا شده فعلیت می یابد؟ 

 

 

 

فهرست مطالب
مفهوم سلامت 
مفهوم سازمان 
سلامت سازمانی
مفهوم فساد سازمانی 
ویژگی های نظام اداری سالم 
ویژگیهای سازمان بیمار 
فرایند شکل گیری فساد اداری 
علل اصلی (ریشه ها) 
تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری  
انواع تخلفات اداری 
الف – تخلف های مالی (ذکر چند مورد) 
ب – تخلف های اداری  
ج – تخلف های فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی 
عوامل مؤثر در بروز فساد اداری 
عوامل مؤثر در افزایش تخلفات اداری 
الف- مدیریت (رفتارهای مدیران) 
ب – نیروی انسانی (پرسنل)
ج – قوانین و مقررات 
د – سیاسی 
هـ – اقتصادی 
و...