دانلود پاورپوینت نقش حمل ونقل انسان محور در پایداری اجتماعی شهرها جهت رشته مدیریت در قالب 31 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


نظریه توسعه پایدار نیز با تأکید بر صرفه جویی در انرژی، تلاش در جهت استفاده از انرژی های تجدید پذیر، ساختار اجتماعی سالم و تقویت سازمان اجتماعی شهروندان، کاهش آلودگی و ضایعات محیطی، حفظ هوای پاکیزه، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در شهر، تأمین حقوق نسل های آینده از زمین و بهبود کیفیت زندگی، درواقع به دنبال برآوردن نیازهای فعلی بدون از بین بردن قابلیت های نسل های آینده در تأمین نیازهای خود است . توسعه پایدار ابعاد گوناگونی از جامعه مانند ابعاد اجتماعی، اقتصادی، محیطی و... را شامل میگردد. یکی از این ابعاد مهم که درواقع یکی از ابزارهای مهم دستیابی به جوامع و شهرهایی پایدار میباشد  یکی از نزدیکترین روشهای حمل ونقل پایدار و انسان محور، حمل نقل با دوچرخه میباشد. ایده مسیرهای ویژه دوچرخه شاید اولین بار در قالب اصطالح خیابانهای کامل مطرح شد. خیابان کامل یا خیابان برای همه، اولین بار توسط هیئت دوچرخه سواری آمریکا بکار برده شد. ایده خیابانهای کامل که از سال 2009 به بعد در قالب قانون تغییرات 1 آب وهوا بعد از اینکه به تصویب کنگره آمریکا رسید در بسیاری از شهرهای آمریکا به اجرا درآمد. خیابانهای کامل، جداسازی یا استفاده همزمان از فضای خیابان برای پیاده، دوچرخه و اتومبیل را به گونه ای صورت میدهد که امنیت و راحتی همه کاربران را در هر سنی، با هر توانایی و یا نوع وسیله حمل ونقل را در هنگام طراحی در نظرگیرند و تنها به حرکت سریع اتومبیل نیندیشند

 

 


فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مبانی نظری تحقیق 
جایگاه دوچرخه در نظام حمل ونقل درون شهری 
عوامل مؤثر در استفاده از دوچرخه 
موانع موجود بر سر راه پیشبرد دوچرخه در سیستم حمل ونقل جهانی 
مسیرهای مخصوص دوچرخه
پیشینه تحقیق
قلمرو پژوهش و روش پژوهش 
موانع استفاده از دوچرخه 
نقش آگاهی در افزایش استفاده از حمل ونقل انسان محور 
وضعیت فضای كالبدی 
نتیجه گیری 
پیشنهادها