دانلود پاورپوینت مراقبت های اولیه بهداشتی جهت رشته پزشکی در قالب 39 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


در بیانیه رسمی سی‌امین مجمع جهانی بهداشت در سال 1977 اعلام گردید كه در دهه های آینده هدف اجتماعی و اصلی دولت ها و سازمان جهانی بهداشت باید دستیابی همه مردم جهان در سال 2000 میلادی به سطحی از سلامتی (سلامتی جسمی، روانی و اجتماعی) باشد كه امكان برخورداری از یك زندگی مؤثر و مولد را برای آنان فراهم آورد. ر سال 1978 نیز كنفرانس مراقبت های اولیه بهداشتی در آلماآتا (در شوروی سابق و مركز جمهوری قزاقستان امروزی) ‌تشكیل گردید و روش دستیابی به سلامت برای همه، مراقبت های بهداشتی اولیه(Primary Health Care- PHC)  معرفی شد. 

 

 


فهرست مطالب
(Health For All by 2000 (HFA 2000
هدف سلامت برای همه برپایه سیاست های زیر استوار است 
شاخصهای ارزشیابی و مقایسه كشورها از نظر میزان دستیابی به HFA2000 
راه رسیدن به HFA2000 
Primary Health Care (PHC)
PHC
The Basic Requirements for Sound PHC 
موارد مورد نظر در PHC 
اصول PHC
اجزاء  PHC
نظام بهداشتی درمانی کشور ایران 
سطوح مختلف ارائه خدمت در نظام شبكه سلامت
خدمات سطح اول
خدمات سطح دوم
خدمات سطح سوم
سطوح ارائه خدمات و نظام ارجاع 
جلسه پنجاه و یکم WHO در سال  1998، اعلامیه آلماآتا (HFA و PHC) را برای قرن 21 نیز مورد تاکید و تایید قرار داد
TARGETS for HFA In 21st century
Health Promotion(ارتقاء سلامت )
Health Promotion