دانلود پاورپوینت سالمندی جمعیت و بار بیماری ها جهت رشته پزشکی در قالب 19 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


کاهش میزان مرگ و افزایش امید به زندگی از یک سو و کاهش باروری از سوی دیگر موجب انتقال جمعیت شناختی شده است که سالمندی جمعیت بارزترین پیامد آن میباشد. اهمیت مطالعه تغییرات ساختار سنی جمعیت از آن جهت است که در اکثریت بودن هر یک از گروههای سنی، نوع و کم و کیف نیازهای جمعیت را تغییر میدهد. هدف مطالعه حاضر نشان دادن تأثیر تغییرات جمعیتی بر بار بیماریها و هزینه های نظام سلامت میباشد.

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
مواد و روشها
روند ساختار جمعیتی ایران و جهان
سالمندان در ساختار فعلی و چشم انداز آتی جمعیت ایران
سالمندی جمعیت و نظام سلامت
سالمندی و هزینه های سلامت
بحث و نتیجه گیری
در این راستا پیشنهادات زیر قابل طرح میباشد