دانلود پاورپوینت پیش بینی ابعاد خشونت بر اساس راهبرد های مقابله ای در زنان قربانی خشونت خانوادگی جهت رشته روان شناسی در قالب 12 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


هدف از پژوهش حاضر پیش بینی ابعاد خشونت خانگی بر اساس راهبردهای مقابله ای در زنان قربانی خشونت بود . پژوهش از نوع همبستگی بود که حدود 114 زن قربانی خشونت خانگی انتخاب شد وشرکت کنندگان  پرسش نامه هایی را تکمیل کردند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که استراتژی های مقابله با استرس مثل گریز و اجتناب و پذیرش مسئولیت با خشونت جسمانی رابطه همبستگی منفی معناداری دارند در حالی که مولفه ی حل برنامه ریزی شده مسئله با خشونت جسمانی رابطه مثبت معناداری دارد. متغیرهای گریز و اجتناب و حمایت اجتماعی با خشونت غیرجسمانی همبستگی مثبت و معنادار دارند در حالی که ، پذیرش مسئولیت اجتماعی با خشونت غیرجسمانی همبستگی منفی و معناداری دارد.

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش
ابزار
بحث و نتیجه گیری