دانلود پاورپوینت پایش و ارزیابی برنامه نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی جهت رشته پزشکی در قالب 21 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


 استاندارد های برنامه کشوری مراقبت عفونت های بیمارستانی:  کاهش میزان خطر عفونت های بیمارستانی، کاهش خطر انتقال عفونت به کارکنان و مراجعین، کاهش هزینه های درمانی، کاهش مقاومت میکروبی، کاهش زمان اقامت بیمار، کاهش مرگ ناشی از عفونت بیمارستانی، کاهش ریسک ایمنی بیمار

 

 

 

فهرست مطالب
عفونت های بیمارستانی
نگرانی های جدی
پیشگیری و کنترل عفونت های ناشی از خدمات سلامت نیازمند
 استاندارد های برنامه کشوری مراقبت عفونت های بیمارستانی
شناسایی و ثبت موارد و گزارش دهی عفونت های بیمارستانی بر اساس برنامه کشوری مراقبت عفونت های بیمارستانی
ترتیب عملیات ثبت موارد در سامانه کشوری
کمیته و تیم کنترل عفونت بیمارستانی/بهبود روش/ارتقاء کیفیت
اهداف پایش
استراتژی ها
روش اجرا