دانلود پاورپوینت بررسی سطح آگاهی و عملکرد دانشجویان دانشگاه های یزد در مورد اهدا خون در سال 1393 جهت رشته پزشکی در قالب 11 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


هدف عالی سازمان انتقال خون تامین خون کافی و سالم برای بیماران و نیازمندان است. در ایران تقریباَ تمام خون مورد نیاز بیماران از طریق اهدای داوطلبانه خون تامین می شود. با توجه به اجرای برنامه های غربالگری اهداکنندگان و انجام تست های حساس آزمایشگاهی روی خون های اهدایی،جمع زیادی از اهداکنندگان معاف می شوندو احتمالاَ با بکارگیری معیارهای دقیق ترانتخاب اهداکنندگان و انجام آزمایشات حساس تر برای شناسایی عوامل عفونی جدید در جهت افزایش ضریب ایمنی وسلامت خون های اهدایی، در آینده درصد معافیت از اهدای خون افزایش خواهد یافت.از سوی دیگر با افزایش جمعیت و امید به زندگی، توسعه شهرها، افزایش حوادث وانجام اعمال جراحی تخصصی نیازمند خون،میزان مصرف خون در حال افزایش است. بنابرین مهمترین راهکار برای تاَمین ذخایر خونی سالم و کافی، ایجاد انگیزه و تشویق مردم برای اهدای داوطلبانه خون است. از آنجا که در شهر یزد مطالعه ای که دانشجویان را مورد بررسی قرار دهد انجام نشده است  این مطالعه با هدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان شهر یزد در مورد اهدای خون در سال 1393 طراحی شده است.

 

 

 

فهرست مطالب
مسئله تحقیق
بررسی متون 
اهداف
سؤالات و فرضیات 
روش اجرای طرح بطور دقیق