دانلود پاورپوینت آنزیم ها و انواع آن ها جهت رشته پزشکی در قالب 93 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ترانسفرازها: ترانس آلدولاز، ترانس كتولاز، آسیل ترانسفراز، متیل ترانسفراز ، فسفریل ترانسفراز ، كینازها، فسفوموتازها، ریبونوكلئازها

 

 

 

فهرست مطالب
چند ویژگی مهم آنزیم ها
انواع آنزیم ها
كوفاكتور
انواع كوفاكتورها
کو سوبسترا 
موتاسیون در جایگاه اتصال کوآنزیم
کوفاکتور های یون فلزی
یون های فلزی
پروتئین های دارای Fe
گروه الحاقی (پروستتیك)
جایگاه فعال
چگونگی انجام واكنش آنزیمی
مدل قفل و كلید (مدل فیشر)
مدل قالب القاء شده (مدل كوشلاند)
طبقه بندی آنزیم ها
1. اكسیدوردكتازها
اكسیدازها
انواع اكسیدازها
B- دهیدروژنازها
انواع دهیدروژنازها
و...