دانلود پاورپوینت آشنائی با استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان ها و محور مدیریت خطا جهت رشته مدیریت در قالب 41 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


اقدامات برنامه ریزی شده ای برای پیشگیری از خطاهای پزشکی اجرا می شود. اقدامات برنامه ریزی شده ای برای پایش و کنترل خطاهای پزشکی اجرا می شود. ارزیابی عملکرد بیمارستان در اجرای برنامه های مدیریت خطاهای پزشکی و ایمنی بیمار انجام می شود. کمیته های تخصصی مرگ و میر وعوارض، طبق دستورالعمل های ابلاغی فعالیت می نماید.

 

 

 

فهرست مطالب
برنامه ها 
خطا   Error
رویکرد مدیریتی به خطا و خطر
رویکرد فردی 
رویکرد سیستمی
نتایج مدیریت خطا و خطر
مراحل و گامهای مدیریت خطا و خطر
چه باید بکنیم؟
ارزیابی ریسک
تحلیل ارزیابی
تحلیل ریشه ای RCA
تکنیکهای تحلیل ریشه ای RCA
مراحل رویکرد پیشگیرانه FMEA
ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکی
بررسی نتایج ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکی
برگزاری سمینارهای اطلاع رسانی
نحوه گزارش دهی خطاهای پزشکی 
استفده از سوابق خطاهای پزشکی برای ارتقاء ایمنی
بررسی گزارشهای خطاهای پزشکی و تحلیل ریشه ای وقایع
به اشتراک گذاری آموخته های علل خطاهای پزشکی
و...