دانلود پاورپوینت آزمایشات غربالگری و تاییدی تعیین بتالاکتامازهای با طیف گسترش یافته و کارباپنمازها در باسیل های گرم منفی جهت رشته پزشکی در قالب 42 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ازسال 1980 گروههای جدید آنتی بیوتیكی بنام اكسی ایمینوسفالوسپورین كه نسبت به فعالیت هیدرولیتیك بتالاكتاماز مقاوم بوده جهت درمان عفونتهای جدی باكتری های گرم منفی مورد استفاده قرار گرفته است. رواج استفاده از سفالوسپورین های طیف وسیع و آزترئونام ها در درمان بیماری های عفونی باكتریال، منجر به بروز دسته جدیدی از این آنزیمها به نام بتالاکتامازهای با طیف گسترش یافته (Extended Spectrum Beta-Lactamases) شد. آنزیم TEM، اولین بار در سال 1965 از کشت خون فردی بنامTemoneria گزارش شد.

 

 

 

فهرست مطالب
?-lactams
Cephalosporins and cephamycins
طبقه بندی آنزیم های بتالاکتاماز
 ESBLs
 Extended Spectrum Beta-Lactamases
اهمیت بالینی ESBLs 
شناسایی  ESBLs
شناسایی باکتری های مولد ESBLs
Combination Disk method
Double Disk Synergy Test (DDST)
E test for ESBLs
آزمایش تاییدی ESBL  بروش E test
مقایسه آزمایشات تاییدی ESBLs
گزارش نتیجه آنتی بیوگرام باکتری مولد ESBLs
کارباپنم ها و مکانیسم اثر
کارباپنم های مهم
کارباپنمازها
کارباپنمازهای کلاس B : متالوبتالاکتامازها (MBL )
اهمیت بالینی کارباپنماز ها
آزمون Epsilometer ( E.Test ) برای MBL  
و...