دانلود پاورپوینت ارگانل های سلول جهت رشته پزشکی در قالب 34 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ارگانل های سلول های یوکاریوتی: بخش هایی که با غشا محدود و مشخص شده اند. غشای موجود را برای انجام واکنش های زیستی افزایش می دهد. فضاهایی را به وجود می آورد که از سیتوزول مجزا هستند. فراوانی آنها بسته به نوع سلول متفاوت است. تقریبا نصف فضای داخلی سلول را شامل می شوند

 

 

 

فهرست مطالب
ارگانل های سلول های یوکاریوتی
سیتوزول
هسته
هستک
شبکه ی آندوپلاسمی
دستگاه گلژی
میتوکندری
لیزوزوم ها
اندوزوم ها
پراکسی زوم ها
ریبوزوم ها
Ribosomes