دانلود پاورپوینت چگونه ارزشیابی کنیم جهت رشته مدیریت در قالب 47 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ارزشیابی نتایج : این نوع ارزیابی در مورد قضاوت درباره مطلوبیت بازده فعالیت های اموزشی انجام می شود. این نوع ارزشیابی جهت مرتبط کردن برونداد واسطه ای (محصول)، برونداد نهایی (برونداد) و پیامد با عوامل مربوط به زمینه، درونداد و فرایند این نظام است تا از این طریق بتوان به ارزش و مطلوبیت انها پی برد. این نوع ارزشیابی بمنظور ادامه فعالیت های اموزشی یا قطع انها تعدیل یا تغییر برخی از جنبه های مورد نظر انجام می شود.  بعلاوه می شود اثار منتظره و غیر منتظره اجرای فعالیت های اموزشی را فراهم اورد

 

 

 

فهرست مطالب
الگو های ارزیابی
الگو چیست؟
الگو 
الگو های ارزشیابی و دسته بندی انها
دسته بندی الگوها توسط مرکز مظالعات ارزیابی دانشگاه کالیفرنیا
دسته بندی الگوها توسط ورتن و ساندرز (1987)
سه الگوهای اصلی و کاربردی 
الگوی ارزشیابی تحقق هدف ها )یا الگوی هدف گرا یا الگوی تایلر)
مفروضات (فرض ها) الگو ارزشیابی تحقق هدف ها
اهداف برنامه درسی از سه منبع مشخص می شود:
روش مورد استفاده در الگو ارزشیابی تحقق هدف ها
 به چه سوالاتی پاسخ می دهد و نمی دهد(الگو ارزشیابی تحقق هدف ها
مفروضات الگوی ارزشیابی تحقق هدف ها
 الگو ارزشیابی تحقق هدف ها
الگو ارزشیابی تحقق هدف ها
Cipp یا cippoo از مجموعه الگوهای دسته مدیریت گرا (تصمیم گرا)
فرایند ارزیابی الگوی سیپ context, input, process, product
ارزیابی زمینه
ارزشیابی درونداد
ارزیابی فرایند
ارزشیابی نتایج 
و...