دانلود پاورپوینت چرخه سلول جهت رشته پزشکی در قالب 26 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

فعالیت پروتئین های مختلفی را تنظیم می کنند که در موارد زیر نقش دارند: ورود به چرخه ی سلول، همانندسازی DNA، میتوز به وسیله ی فسفریله کردن پروتئین های تنظیمی در بخش های خاص : فعال کردن برخی، غیرفعال کردن برخی دیگر

 

 


فهرست مطالب
چرخه ی سلول به چه مفهموی است؟
کنترل چرخه ی سلولی
دو پروسه ی مولکولی مهم در چرخه ی سلولی
مدت زمان چرخه ی سلولی
Cyclins and CDKs
ویژگی های کلیدی CDKs
ویژگی های کلیدی Cyclins
میزان سایکلین های اصلی در حین مراحل مختلف چرخه 
تنظیم فعالیت Cyclin-CDK 
کینازها و فسفاتازها
پروتئین های بازدارنده
Ubiquitin-Protein Ligases
An Overview of the Cell-cycle Control System
همانندسازی DNA در مرحله S
Meiosis