دانلود پاورپوینت مدیریت منابع با رویکرد اقتصاد مقاومتی ویژه سرپرستاران جهت رشته پزشکی در قالب 101 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


چه وضعیتی یك كارگزار كامل را بوجود می آورد؟ چندین دیدگاه مختلف پیرامون این موضوع در خصوص یک پزشک وجود دارد: جهت حداكثر سازی مطلوبیت بیمار (از طریق ایجاد بیشترین بهبودی در سلامت فرد)، پزشك/یا دیگر کادر درمانی تمامی اطلاعاتی را كه بیمار نیاز دارد، به وی ارائه می دهد و بیمار تصمیم نهایی را در خصوص ادامه و نوع درمان بگیردWiliams,1988). ) جهت حداكثر سازی مطلوبیت بیمار (از طریق ایجاد بیشترین بهبودی در سلامت فرد)، پزشك/یا دیگر کادر درمانی تمامی اطلاعاتی را كه بیمار نیاز دارد، به وی ارائه می دهد اما پزشك تصمیم نهایی را در خصوص ادامه و نوع درمان اتخاذ نماید Culyer, 1988,1989). ) پزشك/یا دیگر کادر درمانی بر حسب شرایط به گونه ای عمل نماید كه مطلوبیت بیمار را حداكثر نمایدEvans, 1984). ) پزشك/یا دیگر کادر درمانی به طریقی عمل نماید كه رفاه اجتماعی را حداكثر نماید(Mooney, 1994)

 

 

 

فهرست مطالب
برخی موضوعات کلیدی پیرامون اقتصاد مقاومتی در سطح یک بیمارستان 
وجوه تمایز خدمات بیمارستانی و یک کارخانه خودرو سازی یا یک سوپرمارکت
تقاضا برای خدمات بیمارستانی
تحلیل روش های درمانی
کشش درآمدی تقاضا و جیره بندی
تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان
تمایل به پرداخت روشی برای تعیین محل هایی که باید هزینه شود
تنزیل و محاسبه ارزش فعلی و آینده یک مقدار
بهره وری و ویژگی جذب کنندگی بخش
مدیریت منابع، کارآیی بیمارستان وکیفیت مراقبت
باورهای فرهنگی مرتبط با اقتصاد سلامت در بین پرستاران
عناصر تاثیرگذار بر قلمرو فرهنگی مدیریت منابع مصرفی