دانلود پاورپوینت متابولیسم و بیوانرژتیک جهت رشته فنی و مهندسی در قالب 40 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


اگر واكنشی از مجموع چند واكنش به دست آید انرژی آزاد استاندارد آن مجموع جمع جبری انرژیهای آزاد استاندارد آن واكنشها خواهد بود

 

 

 

فهرست مطالب
طبقه‏بندی مسیرهای متابولیسمی
ارتباط بین مسیرهای كاتابولیسمی و آنابولیسمی
تقسیم بندی موجودات از نظر كسب انرژی و منبع كربن
خلاصه ای از مراحل هضم و جذب مواد غذایی
بیوانرژتیك
ترمودینامیك
كاربرد قوانین ترمودینامیك
مفاهیم ترمودینامیك
قانون اول ترمودینامیك
قانون دوم ترمودینامیك
عوامل مهم در پیشرفت واكنش شیمیایی
تغییر انرژی آزاد
پیشگویی انجام واكنش از روی علامت ?G 
محاسبه
محاسبه ?Go با استفاده از ثابت تعادل
با استفاده از نیروی الكتروموتوری پیل
محاسبه ?G واكنشی كه مجموع چند واكنش است
مكانیسم جفت شدن فرایندهای انرژی زا و انرژی گیر در سلول
ساختار ATP
توجیه تغییر زیاد انرژی آزاد  به هنگام هیدرولیز ATP
تركیبات پرانرژی سلول
و....