دانلود پاورپوینت گزارشگری حسابداری تحت وب جهت رشته حسابداری در قالب 33 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان جزیی ازسیستم اطلاعات مدیریت وظیفه فراهم آوردن اطلاعات مفید برای تصمیم گیری مدیریت را به عهده دارد. اما اطلاعاتی مفید است که علاوه بر داشتن ویژگی های کیفی (مربوط بودن)و(به موقع بودن)به راحتی قابل حصول باشد و با صرف کمترین زمان وهزینه دردسترس مدیران قرارگیرد.با ایجاد وگسترش سریع اینترنت،ازتلفیق فناوری اطلاعات وسیستم های اطلاعات حسابداری ،پدیده ای نوبه نام (حسابداری تحت وب)پا به عرصه وجود گذاشت.منظور از حسابداری تحت وب دراین تحقیق عبارت است از :سیستم اطلاعات حسابداری که از "شبکه جهانی"1ودرمعنای دقیق تر از"صفحات گسترده جهانی "2که به اختصار "وب"خوانده می شود،جهت جمع آوری ،انتقال وگزارش اطلاعات مالی استفاده می کند.سیستم اطلاعات حسابداری شرکت با استفاده ازفناوری (it) 3وجنبه هایی از آن بویژه حسابداری تحت وب ،زمینه ای رافراهم می آوردتا سیستم مالی یکپارچه شرکت به صورت مستقیم به اینترنت وصل شده واستفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری بدون هیچگونه محدودیت زمانی ومکانی درهر نقطه ازجهان بتواند به وب سایت شرکت مراجعه کرده وهرلحظه صورت های مالی را با آخرین تغییرات برروی صفحات وب مشاهده نمایند.

 

 

 

فهرست مطالب
اطلاعات ،مدیریت وتصمیم گیری
تاثیر فناوری برگزارشگری مالی
فناوریهای موثر برگزارشگری
زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر
...یک روش استاندارد برای تهیه وتبادل اطلاعات مالی
حسابداری تحت وب کارکردها ومزایای ان
تاثیر حسابداری تحت وب برویژگی هیا کیفی اطلاعات حسابداری
.الگوهای جدید برای گزارشگری مالی دراینترنت
XBRL چیست؟
زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر xbrl
جمع آوری و پیشنهادات