دانلود پاورپوینت تاثیر برنامه آموزش روانی بر میزان بار خانواده در خانواده‌ های بیماران اسكیزوفرنیک جهت رشته روان شناسی در قالب 43 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


 اسكیزوفرنیا یكی از بیماریهای روانی شایع بامیزان شیوع 0/5-1%می باشد(4و5). خانواده بهترین منبع برای مراقبت از بیمارهای روانی مزمن از جمله اسکیزوفرنیا معرفی شده است(3).  خانواده وسایر مراقبین می‌توانندمنبع اصلی حمایت برای افرادی كه دچار بیماری روانی شدیدند باشند(11). مطالعات زیادی نشان داده كه اعضای خانواده در نگهداری از عضو اسکیزوفرنیک خود اغلب احساس ناراحتی كرده، دیسترس ، اضطراب، افسردگی و فشار اقتصادی را تحمل می كنند(1).  فشار روانی خانواده‌ها یک متغیر مهم و بالقوه است،که در تعاملات فرد با خانواده‌اش شرکت دارد.مثلاً خانواده‌هایی که فشار روانی زیادی را تحمل می‌کنند، کمتر قادر به فراهم نمودن مراقبت ضروری برای بیمار اسکیزوفرنیک خود هستند(3). حضور بیمار مزمن روانی مخصوصاً بیمار اسكیزوفرنیك در خانواده"منبع بار" است(3).

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف جزئی
فرضیه پژوهش 
تعریف واژه ها 
آموزش روانی خانواده
تعریف نظری
تعریف عملی 
بارخانواده
تعریف نظری
تعریف عملی 
اسکیزوفرنیا 
تعریف نظری 
تعریف عملی 
محدودیت های پژوهش 
پیش فرض ها 
چارچوب پنداشتی 
مرور متون 
متدولوژی
و...