دانلود پاورپوینت پروتكل آموزش سلامت به مددجو جهت رشته روان شناسی در قالب 21 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


محتوای برنامه های آموزش سلامت به بیمار،باید بر اساس آخرین اطلاعات پزشکی باشد. از نظر صحت علمی معتبر باشد. محتوا باید تا  حد امکان خلاصه باشد. محتوای آموزشی باید به نحو قابل فهم و ساده برای فراگیران مورد نظر تهیه گرددوبدون استفاده از کلمات تخصصی بیان شوند.  متناسب با سواد بیماران باشد. مطالب مهم باید مشخص گردند.مثلاً با حروف درشت تر یا کشیدن خط زیر آنها.

 

 

 

فهرست مطالب
مراحل آموزش سلامت به مددجو
آموزش زمان پذیرش 
آموزش حین بستری
آموزش زمان ترخیص 
 بر موانع یادگیری غلبه كنید. 
  توجه بیمار را جلب كنید. 
 بر اطلاعات پایه و اساسی تاكید كنید.
 بیشترین استفاده را از زمان بكنید.
 درك بیمار را از آموزش ارزشیابی كنید.
وظایف سوپروایزر آموزش سلامت
محتوای آموزش 
خصوصیات یک رسانه آموزشی مخصوص آموزش سلامت به بیماران