دانلود پاورپوینت کارگاه میکروب شناسی سیستم ادراری جهت رشته پزشکی در قالب 87 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


متداولترین نمونه ،ادرار وسط تمیز گرفته شده می باشد.جهت احتراز از آلودگی نحوه جمع آوری حائز اهمییت می باشد. در مورد زنان باید آموزش لازم در خصوص تمیز کردن نواحی اطراف منفذ پیشابراه با استفاده از یک قطعه گاز تمیز آغشته با سرم فیزیولوزی استریل داده شود از هیچ گونه محلول ضدعفونی کننده ای نباید استفاده شود زیرا این محلولها می توانند به نمونه  ادرار راه یافته و سبب ایجاد کشت منفی گردند .  ( ابتدا منفذ ادرار باید به طور دقیق با محلول یددار جهت كاهش آلودگی نمونه شستشو داده شود. ظرف ادرار استریل را به نحو صحیح در محل مناسب قرار داده، مقداری ادرار را دور ریخته و 10- 5 سی سی ادرار از ادرار وسط را تهیه نمایند، درپوش ظرف را ببندند.) نباید اجازه داد نمونه ادرار در بخش یا توالت به مدت طولانی باقی بماند .این موضوع باعث تکثیر ارگانیسم های موجود در ادرار گردد زیرا ادرار یک محط مناسب برای رشد آنهاست.هیچ نمونه ای غیر از نمونه آسپیره شده ناحیح فوق عانه از مثانه برای بررسی عفونت ادراری با عوامل بی هوازی مناسب نخواهد بود.  

 

 


فهرست مطالب
مقدمه
جمع آوری نمونه ادرار برای انجام کشت میکروبی 
روش نمونه گیری
معیار های نپذیرفتن نمونه ها ی ادرار 
نحوه انجام کشت ادرار
عوامل بیماریزای احتمالی در ادرار 
تعیین تعداد باکتری 
تهیه گسترش ورنگ آمیزی باکتری 
ساخت رنگ متیلن بلو 
رنگ آمیزی متیلن بلو
ساخت رنگ گرم 
رنگ آمیزی گرم :THE GRAM STAIN
روش رنگ آمیزی گرم
اشکال مختلف باکتری 
محیط های کشت مورد نیاز برای کشت ادرار 
کنترل کیفی بلاد آگار 
EMBکنترل کیفی 
کنترل کیفی مک کانکی آگار 
محیط های افتراقی جهت شناسایی باسیل های گرم منفی 
     TSI   کنترل کیفی محیط
و...