دانلود پاورپوینت دیمریزاسیون الکتروشیمیایی مشتقات هالونیتروآرن و یک استراتژی سبز برای سنتز مشتقات آزوکسی و آزوبنزن جهت رشته شیمی در قالب 16 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


در این پژوهش یک روش دیمریزاسیون الکتروشیمیایی با استفاده از مشتقات هالونیتروبنزن به عنوان مواد اولیه برای سنتز برخی ترکیبات diazeneoxide و diazene معرفی شده است. در این مطالعه اکسیداسیون الکتروشیمیایی–N (هالوفنیل)هیدروکسیل آمین ها به اشکال رادیکالی آنها بررسی و برای سنتز مشتقات جدید دیازن اکسید و دیازن استفاده  می شود. مکانیسم دیمریزاسیون در مخلوط آب / استونیتریل با استفاده از ولتامتری چرخه ای و کولومتری در پتانسیل کنترل شده بررسی شده است.
استراتژی مورد استفاده نیازی به استفاده از کاتالیزورها و مراحل چالش برانگیز ندارد. نوع واکنش یک واکنش زوجی است، که در آن ابتدا هالونیتروآرن ها در سطح کاتد به هیدروکسیل آمین های مربوطه کاهش می یابند و متعاقباً هیدروکسیل آمین های تولید شده به روش کاتدی به شکل رادیکالی در سطح آند اکسید می شوند.

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش‌ انجام تحقیق
نتایج
بحث و نتیجه‌گیری
تقدیر و تشکر
منابع