دانلود پاورپوینت قانون مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی بهداشتی جهت رشته مدیریت در قالب 111 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


كلیه متصدیان و كارگران و اشخاصی كه در مراكز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری و فروش وسایط نقلیه حامل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماكن عمومی اشتغال دارند، موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را به ترتیبی كه معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تعیین و اعلام مینماید گذرانده و گواهینامه معتبر آنرا دریافت نمایند.  تبصره 1: مدیریت و یا تصدی و اشتغال به كار در هر یك از كارگاهها و كارخانجات و مراكز و اماكن و وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه بدون داشتن گواهینامه معتبر موضوع ماده 1 ممنوع است.  تبصره 2: استخدام یا بكارگیری اشخاص فاقد گواهینامه معتبر مندرج در ماده 1 این آئین نامه در هر یك از كارگاهها، كارخانجات، اماكن و مراكز و وسائط نقلیه مذكورممنوع است. 

 

 

 

فهرست مطالب
قانون مواد خوردنی آشا میدنی آرایشی و بهداشتی 
قانون اصلاحیه ماده 13 
بهداشت فردی
فصل اول - بهداشت فردی 
فصل دوم  :شرایط ساختمانی و بهداشتی مراكز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری و فروش مواد غذایی و اماكن عمومی 
توضیحات
درجه حرارت آب وهوای  محیط استخرهای سرپوشیده
فصل سوم – وسایل و لوازم كار
وظایف‌ مسئول‌ بهداشت‌ محل‌ و مأمورین‌ نظارت‌ و تكالیف‌ صاحب‌ یا مدیر محلهای‌ مشمول‌ قانون 
فصل‌ پنجم‌ طبقه‌ بندی‌ اماكن‌ و مراكز و كارگاهها و كارخانجات‌ از لحاظ شمول‌ مواد این‌ آئین‌ نامه‌