دانلود پاورپوینت به کارگیری نظریه پردازی زمینه بنیان در تحقیقات حسابداری و حسابرسی جهت رشته حسابداری در قالب 41 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


برای پرده‌برداشتن از پدیده‌هایی که کمتر شناخته شده‌اند و دیدن اینکه در پشت آنها چه نهفته است، به کار گرفته می‌شوند.  علاوه بر این برای کسب نگاهی نو درباره آن چیزهایی که میزانی از آگاهی درباره شان وجود دارد، نیز به کار گرفته می‌شوند.  می‌توانند جزئیات ظریفی از پدیده‌هایی که ارائه آنها به روش‌های کمی مشکل است، به دست دهند. (استراوس و کوربین، 1998) در این نوع از پژوهشها بجای تلاش در توضیح صرف روابط علت و معلولی، به تفسیر وقایع و پدیده‌ها در محیط‌های  طبیعی پرداخته تا پیچیدگی های آن رخدادها و وقایع را به وضوح روشن نماید. 

 

 

 

فهرست مطالب
نظریه پردازی زمینه بنیان (Grounded Theory) چیست
روش تحقیق کیفی
سه جزء اصلی در پژوهشهای کیفی
مقایسه برخی ویژگیهای پژوهش کمی و کیفی
مطالعات کمی
مطالعات کیفی
نظریه پردازی زمینه بنیان از نگاه پدید آورندگان آن
نظریه پردازی زمینه بنیان            
ویژگیهای کلی نظریه پردازی زمینه بنیان 
 مراحل اجرای پژوهش به شیوة  GT 
روشهای گردآوری داده ها
ویژگی های مشارکت کنندگان
نمونه گیری
روش نمونه گیری
تحلیل داده ها:
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 
تحلیل داده‌ها
نحوه ارزیابی و اعتباربخشی به کیفیت پژوهش
و...