دانلود پاورپوینت آیین نامه بازرسی بهداشت كار جهت رشته مدیریت در قالب 28 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ماده 45- معاونت بهداشتی دانشگاههای کشور مکلفند در راستای برنامه ها و پکیج های آموزشی ابلاغ شده از مرکز سلامت و محیط کار، برنامه باز آموزی بازرسین بهداشت کار را در برنامه ریزی هدفمند موضوع ماده 35 این آیین نامه پیش بینی و اجرا نمایند. ماده46- تصویب این آیین نامه رافع مسئولیتهای بازرسان بهداشت کار مطابق مقررات دیگری كه ضوابط و ضمانت اجراهای بیشتر و یا شدیدتری را برقرار كرده اند، نمی باشد. 

 

 


ماده47- کلیه وظایف بازرسی و نظارتی مشمول این آیین نامه بعنوان خدمات حاکمیتی بوده و شامل دریافت تعرفه نمی شود و ارتکاب هریک از تخلفات مندرج در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 1372)، ماده 5 شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای مصوبه هیات محترم وزیران و سایر مواردی که برای کارکنان دولت منع گردیده موجب ارجاع پرونده خاطی به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب خواهد شد. 

 

 

 

فهرست مطالب
هدف كلی
مقایسه شاخص کشوری درصد کارگاههای تحت پوشش بازدید از سال 89-1385
اهداف برنامه
راهبردهای برنامه بازرسی هدفمند
فصل اول: کلیات
تعاریف
فصل دوم – مقررات بازرسی بهداشت کار
وظایف بازرسان بهداشت کار پس از بازرسی به شرح ذیل می باشد
مقررات عمومی و متفرقه مرتبط با وظایف بازرسان بهداشت کار
فصل سوم مقررات بازرسی هدفمند بهداشت حرفه ای