دانلود پاورپوینت آنتی بیوگرام جهت رشته پزشکی در قالب 50 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


انجام تعیین حساسیت برای باکتری هایی که به یک دارو بسیار حساس هستند، بندرت ضرورت دارد (حساسیت  استرپتوکوکوس پایوژنز نسبت به پنی سیلین که در صورت آلرژی از ماکرولید ها و اریترومایسین استفاده می شود).

 

 

 

فهرست مطالب
موارد انجام ازمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی
نکاتی در مورد تعیین حساسیت ضد میکروبی
محیط کشت Mueller-Hinton agar
روش های تهیه سوسپانسیون میکروبی
طرز تهیه لوله نیم مک فارلند
تلقیح باکتری در ظرف پتری
دیسک گذاری روی محیط کشت تلقیح شده
خواندن و تفسیرنتایج
انتروباکتریاسه
پسودوموناس آئروژینوزا
استافیلوکوکوس اورئوس
انتروکوک
شرایط انجام سنجش حساسیت بروش انتشار دیسک
علل متداول ایجاد خطا در روش انتشار دیسک
کنترل کیفیت قطر هاله عدم رشد سویه کنترلی/ دیسک آنتی بیوتیکی
کنترل کیفی روش انتشار دیسک
سویه های کنترل کیفیت برای سنجش حساسیت ضد میکروبی
آزمایش کنترل کیفیت  را باید درچه فواصل زمانی انجام داد ؟
اقدامات اصلاحی
عملیات اصلاحی اضافی 
و...