دانلود پاورپوینت آشنایی با اعتبار بخشی و نحوه ارزیابی جهت رشته پزشکی در قالب 48 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


حفظ و ارتقای كیفیت آموزش و پژوهش و ارائه خدمات در طول سالهای گذشته از دغدغه های اصلی دانشگاه ها و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی بوده است. علاوه بر این تقاضای عمومی كه در قالب برنامه های توسعه كشور و به خصوص برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبلور یافته است اقتضای این را دارد كه دانشگاه های علوم پزشكی در قبال استفاده از منابع عمومی كشور، نظام ارزشیابی را مستقر كنند كه نشان دهنده رشد كیفیت همه جانبه و پاسخ گویی دانشگاه باشد. بررسی برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز بخوبی بیانگر توجه سیاستگزاران كشور به اهمیت این امر در ارتقای كیفیت آموزش عالی میباشد. در چند سال اخیر، اقداماتی نیز در جهت استقرار ساختارهای اعتباربخشی در بخشهایی از آموزش پزشكی در دانشگا های علوم پزشكی كشور در جریان بوده است، اما بدون شك تحقق صحیح این مهم، جز با شناخت صحیح و جامع مفهوم اعتباربخشی، نقاط  قوت و ضعف، مراحل استقرار ساختار متولی، و مراحل انجام اعتباربخشی، میسر نخواهد بود. 

 

 


   
فهرست مطالب
اعتبار بخشی Accreditation
مقدمه
تاریخچه
تاریخچه(جهانی)
سیر تحول کیفیت در بهداشت و درمان
ساختارهای اعتباربخشی در كشورهای جهان
آموزش پزشكی عمومی
آموزش پزشكی تخصصی
مفهوم اعتباربخشی
مفهوم ارزشیابی
مفهوم استاندارد
تفاوت اعتبار بخشی با صدور مجوز
کیفیت
انواع اعتباربخشی
عناصر اعتبار بخشی
تدوین اعتبار بخشی در ایران
مرحله اول: اصول تدوین استانداردها
مرحله دوم: تدوین استانداردها
مرحله سوم:توافق سازی ملی
اهمیت اعتبار بخشی آموزشی
مزایای اعتبار بخشی
فرآیند اعتبار بخشی
و...