دانلود پاورپوینت اصلاح سبزی ها از طریق پلی پلوئیدی جهت رشته کشاورزی در قالب 33 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


گاهی پلی پلوئیدی خود به خودی در طبیعت اتفاق می افتد. اما اغلب به صورت مصنوعی تولید می شود. معمولاً هاپلوئیدها، اتوتری پلوئیدها، اوتوتتراپلوئیدها، و آمفی دیپلوئیدها بطور آزمایشی تولید و مطالعه شده اند. گیاهان هاپلوئید ( تعداد کرومزومها برابر یک گامت) بطور مصنوعی خصوصاً در سیب زمینی جهت تولید لاینهای هموزیگوت، اصلاح کیفی و مقاومت به آفات و بیماریها ایجاد شده اند. اتوتتراپلوئیدها در چند گیاه زراعی تولید شده اما چون طبیعت ناپایداری داشته و فاقد ویژگیهای تجاری هستند، کاربرد عملی محدودتری دارند.

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
یوپلوئیدها
هاپلوئیدها
1. استفاده از والدین وحشی
2- چندجنینی
3- اثر پرتوتابی
4- استفاده از مواد شیمیایی
5- کشت بساک
استفاده از هاپلوئیدها
ب- تریپلوئیدها
ج- اتوتتراپلوئیدها
د- آلوپلی پلوئیدها
انیوپلوئیدها  Aneuploids
الف) تری سومی  Trisomics
تری سومی نوع اول
تری سومی نوع دوم
تری سومی نوع سوم
تری سومی جبرانی
ب) مونوسومی