دانلود پاورپوینت استاندارد های زمانی در اورژانس پیش بیمارستانی جهت رشته پزشکی در قالب 13 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


فرآیند عبارت است از مجموعه فعالیت های مرتبط با هم یا موثر بر هم که ورودی را به خروجی یا خروجی ها تبدیل می کند. هر فرایند با یک فعالیت مشخص آغاز و با یک فعالیت مشخص نیز پایان می یابد. تشخیص این فعالیتها از اهمیت ویژه ای برای شناسایی فرایند برخوردار است. به منظور تأکید بر ضرورت تشخیص فعالیتهای آغاز کننده و خاتمه دهنده، فرایند را به عنوان مجموعه فعالیتهای به هم پیوسته ای که با یک فعالیت مشخص آغاز میشود و با یک فعالیت مشخص پایان می یابد، نیز تعریف کرده اند. هر فرایند قابل تقسیم به فرایندهای کوچکتر است و خود نیز میتواند جزیی از یک فرایند بزرگتر باشد

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
تعریف فرآیند
مرکز ارتباطات
مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات
جداول نقاط زمانی در فرآیند های عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی
جدول بازه های زمانی اصلی در فرآیند های عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی