دانلود پاورپوینت ارزیابی عملكرد كاركنان جهت رشته مدیریت در قالب 73 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ابتكار و خلاقیت (قسمت اول فرم كاركنان):  این بند دارای 10 امتیاز می باشد كه با توجه به شاخص‌های 2گانه زیر امتیاز به آن تعلق می گیرد. لازم به ذكر است درصورت كسب كلیه امتیازات، امتیاز 13 قابل دستیابی است. لیكن با توجه به سقف در نظر گرفته شده، حداكثر 10 امتیاز تعلق می‌گیرد.  استفاده از فناوری‌های نوین و نرم افزارهای كاربردی در انجام وظایف (به ازای استفاده از نرم افزارهای تخصصی، اتوماسیون اداری و توانایی كار با كامپیوتر (نرم افزار office) امتیاز تعلق می ‌گیرد) حداقل و حداكثر امتیاز این بند صفر تا 8 امتیاز می باشد كه با توجه به نظر مدیر مافوق به فرد امتیاز داده می‌شود.   تكمیل ستون تحلیل عملكرد (علل عدم تحقق اهداف) حداقل و حداكثر امتیاز این بند تا 5 امتیاز می‌باشد كه با توجه به نظر مدیر مافوق به فرد تعلق می‌گیرد. 

 

 

 

فهرست مطالب
چرخه ارزیابی
تعاریف
دوره ارزیابی:
ارزیابی شونده
تذکر
ارزیابی کننده
حد نصاب ارزیابی
لازم بذکر است
فرمهای ارزیابی و حیطه شمول آن
فرم ارزیابی عملكرد مدیران میانی ویژه ارزیابی افراد زیر:‌
فرم ارزیابی عملكرد مدیران پایه (عملیاتی)‌ و سرپرستان ویژه افراد زیر:
فرم ارزیابی عملكرد كارکنان
فرم ارزیابی عملكرد كارکنان پشتیبانی
محورها و شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملكرد 
محورها و شاخص‌های عمومی ارزیابی عملكرد 
ابتكار و خلاقیت
ارائه پیشنهاد برای بهبود انجام وظایف
و...