دانلود پاورپوینت اصول طراحی سوال جهت رشته مدیریت در قالب 52 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

پاورپوینت اصول طراحی سوال
امتحان یکی از عناصر فرآیند آموزش و پرورش است که اطلاعات اساسی را برای تعیین سطح کارایی و بهبود شرایط آموزشی فراهم می سازد . اما برای این که اطلاعات کسب شده مفید و موثر واقع شوند ، لازم است که این اطلاعات با محتوای هدف های آموزشی ، برنامه ، روش ، وسایل و ویژگی های دانش آموزان رابطه مستقیمی داشته باشند . زیرا بدون توجه به این عوامل ، محتوای امتحان را نمی توان به درستی تعیین و مشخص نمود . علاوه بر آن نمی توان از طریق این اطلاعات به هدف های آن جامه ی عمل پوشاند .

 

 

فهرست مطالب
پیچیدگی گزینه ها
تفاوت ظاهری
 جنس متفاوت پاسخ
 گزینه طولانی
آزمایشات بدون ذکر واحد
معادل فارسی ذکر شود
تکرار در گزینه ها
تفاوت انشایی با سایر گزینه ها
عبارت اضافی-  بدون واحد-  گزینه ب و ج شروع متفاوت دارد
تنه کوتاه با گزینه های طولانی
 گزینه تنها انگلیسی - گزینه الف دارو بقیه رده دارویی
اشکال تایپی
 عدم رعایت ترتیب عددی
 تنه ناکامل
همپوشانی گزینه ها-  تکرار در گزینه ها- ترتیب عددی رعایت نشده است
 توضیح اضافه در گزینه ها
عبارت اضافی در تنه سوال و گزینه ها
تنه ناکامل - بهتر است موضوع مقایسه در تنه ذکر شود