دانلود پاورپوینت بررسی فرآیند های هیدروشیمیایی آب زیرزمینی دشت الباجی با استفاده از مدل­سازی هیدروشیمیایی جهت رشته مدیریت در قالب 1 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

پاورپوینت بررسی فرآیند های هیدروشیمیایی آب زیرزمینی دشت الباجی با استفاده از مدل­سازی هیدروشیمیایی
ویژگی های شیمیایی آب زیرزمینی مهمترین عامل تأثیر گذار بر مصرف آن برای اهداف مختلف از قبیل صنعت، شرب و کشاورزی است. آب زیرزمینی این ویژگی ها را از نوع و مقدار یونهای محلول کسب می کند که خود نتیجه نوع و قابلیت انحلال کانی های موجود در مسیر جریان است. دشت الباجی از جمله دشتهای استان خوزستان است که شیمی نامناسب آب زیرزمینی محدودیت زیادی برای مصرف آن ایجاد کرده است. برای شناسایی عواملی که کیفیت آب را دچار اختلال و تنزل می نماید یکی از روش ها استفاده از مدل سازی هیدروشیمیایی است. مدل PHREEQC بعنوان یک مدل هیدروشیمایی میزان اشباع آب از هر یک از کانی های انحلال یافته در آن را مشخص می کند. با استفاده از این نوع مدل سازی نقشه های هم نمایه اشباع برای دشت الباجی ترسیم گردید. نتایج نشان می دهد که از سمت شمال به جنوب در آب زیرزمینی دشت میزان اشباع آب نسبت به کلسیت و دولومیت کاهش، و نسبت به ژیپس و هالیت افزایش می یابد. همچنین در جهت جریان کانی های کلسیت و دولومیت در حال رسوبگذاری و کانی های ژیپس و هالیت در حال انحلال می باشند.

 


فهرست مطالب
چكيده
مقدمه 
ویژگی های عمومی منطقه مورد مطالعه
روش کار
بحث
نتیجه گیری
منابع فارسی