دانلود پاورپوینت دستورالعمل تکمیل جدول هزینه جهت رشته مدیریت در قالب 14 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

پاورپوینت دستورالعمل تکمیل جدول هزینه
هزینه فقط براي تحلیل داده ها و مشاوره آمار و متدولوژي در جدول هزینه پرسنلی ثبت میشود و در سقف 30 ساعت قابل پرداخت است. در خصوص پایان نامه هاي تحصیلی چنانچه استاد راهنما یا مشاور داراي تخصص در رشته آمار  یا اپیدمیولوژي باشند این بودجه قابل پرداخت نیست.- در مورد پایان نامه هاي تحصیلی، انتظار میرود اجراي کلیه بخشهاي طرح (مراحل آزمایشگاهی، پرسشگري، پیاده کردن مصاحبه ها، جمع آوري و ورود داده، تدوین گزارش نهایی و مقالات و ...) توسط دانشجو و با هدایت اعضاي هیات علمی صورت پذیرد و از این رو حق الزحمه پرسنلی لحاظ نمیگردد.


 

 

فهرست مطالب
جدول هزینه پرسنلی
جدول هزینه آزمایشات و خدمات تخصصی
جدول هزینه فهرست وسایل و مواد
جدول هزینه مسافرت
جدول هزینه های دیگر
جدول جمع هزینه های طرح ¤