دانلود پاورپوینت مراحل امحاء و انتقال اوراق قابل امحاء جهت رشته مدیریت در قالب 19 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

پاورپوینت مراحل امحاء و انتقال اوراق قابل امحاء
هرگونه اوراق و نسخه هاي اضافی و مجلدات چاپی و نشریه و جزوه و مانند آنها و همچنین اسناد و اوراق راکد که با رعایت مفاد قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران و مقررات این آئین نامه، ارزش نگهداري نداشته باشد.اسناد به منظور آزاد سازي فضا  براي امحاءارزشيابي مي شوند.


 

 

فهرست مطالب
ارزشیابی اسناد
انواع ارزشیابی
امحاء
مراحل امحاء اسنادی که دارای مجوز هستند
فهرست اوراق دارای مجوز امحاء
صورتجلسه اوراق امحایی
امحاء اسناد فاقد مجوز
 درخواست مجوز امحاء اوراق راکد
امحاء اسناد مالی
صورتجلسه تحویل و تحول اسناد مالی جهت امحاء
انتقال اسناد
نمونه ایی از اسناد آرشیوی
تقاضای انتقال اسناد و پرونده های راکد
صورتجلسه انتقال اسناد