دانلود پاورپوینت دستورعمل اجرايي برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي قابل اجرا در سال 1393نسخه 15 جهت رشته مدیریت در قالب 57 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

پاورپوینت دستورعمل اجرايي برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي قابل اجرا در سال 1393نسخه 15
ماده 91 در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور و بندهای ج و د ماده 32 و بند الف ماده 35 و بند ج ماده 38 برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور با تاكيد بر استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشك خانواده و نظام ارجاع. بند 8 سياست هاي كلي سلامت، ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب، افزايش و بهبود كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت هاي جامع و يكپارچه سلامت با محوريت عدالت و تاكيد بر پاسخگويي، اطلاع رساني شفاف، اثربخشي، كارآيي و بهره وري در قالب شبكه بهداشتي درماني و منطبق برنظام سطح بندي و ارجاع

 

 

فهرست مطالب
مستندات قانوني برنامه
منابع مالی برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي
نكات قابل توجه دربرنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي سال 1393
مهمترین اصول در اجرای برنامه پزشک خانواده
تعریف پزشك خانواده و تیم سلامت
سطح بندی واحدهای ارائه خدمات سلامت
مقايسه تفاهم نامه سال 1392با تفاهم نامه سال 1393
بسته خدمات دهان و دندان
دهگردشی
ماده 6
داروهای مکمل 
بیتوته
دارو
دارو و پاراکلینیک 
دفترچه بیمه روستائیان 
پاراکلینیک
رادیولوژی
و ...