دانلود پاورپوینت زبان دین جهت رشته معارف در قالب 65 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


برخی از نویسندگان، میان دو تعبیر «زبان دین» و «زبان دینی» تمایز افکنده، به ترتیب آنها را درباره «گفت‏وگوی‏ خدا با انسان» و «سخن گفتن انسان از خدا و با خدا» به کار می‏برند.
با این همه، در زادگاه این‏ اصطلاح چنین تمایزی به چشم نمی‏خورد.

 

 


فهرست مطالب
برخی از پرسش‏های مبحث زبان دین ( زبان دینی)
زبان دین یا زبان دینی؟
زبان وحی (گفت‏وگوی خدا با آدمیان) ـ 1
زبان وحی (گفت‏وگوی خدا با آدمیان) ـ 2
تأثیر فرهنگ زمانه بر زبان وحی ـ 1
تأثیر فرهنگ زمانه بر زبان وحی ـ 2
تأثیر فرهنگ زمانه بر زبان وحی ـ 3
دین و زبان نمادین ـ 3
نمونه‌هایی از بیان تمثیلی
زبان بشری و اوصاف الهی
معناشناسی اوصاف الهی در مقایسه با صفات بشری
زبان بشری و اوصاف الهی ـ دیدگاه‌ها
الهیات سلبی ـ دیدگاه ابن‌میمون 
الهیات سلبی ـ دیدگاه شیخ صدوق
الهیات سلبی ـ نقد و بررسی
زبان بشری و اوصاف الهی نظريّه اشتراک لفظی ـ 1
زبان بشری و اوصاف الهی نظريّه اشتراک معنوی ـ 1
زبان بشری و اوصاف الهی ـ اشتراک لفظی یا معنوی؟
زبان بشری و اوصاف الهی ـ نظريّه تمثیل 
زبان بشری و اوصاف الهی ـ نقد نظريّه تمثیل 
ابعاد گوناگون بحث از صفات خدا
و...