دانلود پاورپوینت روش اجرایی نظام پیشنهادات جهت رشته مدیریت در قالب 17 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


دامنه كاربرد: محدوده كاربرد این روش اجرایی شامل ارائه پیشنهـاد جهت بهبود كلیه فعالیتها، در سطح شغل، واحد/ امور، فرآیندها و یا سایر فعالیتهای شركت می‌باشد كه منجر به كاهش هزینه، كاهش زمان یا ارتقاء كیفیت گردد.
مسئولیت و اختیار : مسئولیت اجرای این آیین نامه به عهده كمیته اصلی پیشنهادات، كمیته‌های بهبود مستمر در هر امور و كمیته‌های تخصصی است، كه تعاریف هریك در ادامه خواهد آمد. نظارت بر حسن اجرای آن به عهده امورسیستمها است. 

 

 


فهرست مطالب
اهداف
دامنه كاربرد
مسئولیت و اختیار 
ساختار تشكیلاتی نظام پیشنهادات 
وظایف دبیر پیشنهاد امور
وظایف كمیته بهبود مستمر امور
بذر پیشنهاد 
نوع و سطوح پیشنهادها
گردش کار در نظام پیشنهادات
ارائه پیشنهاد
بررسی پیشنهاد
اجراء پیشنهاد
ارزیابی پیشنهاد و نظام انگیزشی