دانلود پاورپوینت ارائه شفاهی جهت رشته ادبیات در قالب 41 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ارائه کننده باید شیوه تدریس را بداند. بر اساس یک طرح درس مشخص معمولاً مخاطبین اطلاع چندانی از موضوع ندارند. مخاطبین موظف به رعایت آداب خاصی هستند. مخاطبین ملزم به دریافت هستند. کسب اطمینان از انجام فراروند دریافت و درک بسیار مهم است. حتماً باید با کنترل کیفی و کمی دقیق انجام شود. مخاطبین از نظر دانش و آگاهی در موضوع ارائه، معمولاً هم سطح و زیر سطح ارائه کننده هستند.

 

 

 

فهرست مطالب
4-1: تعریف
4-2: خصوصیات
4-3: انواع
4-3-1: خصوصیات سخنرانی عمومی
4-3-2: خصوصیات کلی تدریس
4-3-3: خصوصیات سخنرانی علمی-فنی
4-4: امکانات ارائه شفاهی 
4-5: سخنرانی علمی-فنی
4-5-1: ساختمندی
4-5-2: خصوصیات سخنران علمی-فنی
4-5-3: زمان سخنرانی علمی-فنی
4-5-4: مکان سخنرانی علمی-فنی
4-5-5: آماده سازی سخنرانی علمی-فنی
4-5-6: شیوه سخنرانی علمی-فنی