دانلود پاورپوینت همسوسازی ساختار و فرآیند های توسعه ورزش همگانی با ورزش قهرمانی جهت رشته تربیت بدنی در 21 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


نظام ورزش ایران در دهه اخیر شاهد تغییرات ساختاری بسیار مهمی در تربیت بدنی آموزش و پرورش، سازمان تربیت بدنی سابق، طرح جامع ورزش کشور،الزامات طرح آسیا ویژن، تغییر پژوهشکده به پژوهشگاه تربیت بدنی، ادغام دو سازمان تربیت بدنی و جوانان، تشکیل فدراسیون ورزش دانش آموزی و دانشجویی بوده است که نیازمند بررسی کارشناسی و علمی هستند.

 

 

 

فهرست مطالب
نگاه سنتی و مدرن به مفاهیم بحث
سه دوره تاریخی مشارکت در ورزش 
کارکردهای ورزش همگانی
چالش و سوال اصلی
حکمرانی، سازمان و ساختار سیاست های توسعه ورزش: رویکرد یکپارچه و منسجم سیاستگذاری توسعه
محور اول : پشتیبانی اجتماعی و فرهنگی
محور اول :سطوح و ابعاد پشتیبان در مشارکت ورزشی 
 هم راستایی سیاست های سازمانی در ورزش همگانی 
ابعاد تغییرات مهم ساختاری درسیستم ورزش ایران
محور سوم : ورود و مشارکت 
رشد و توسعه شرکت کننده