دانلود پاورپوینت مبانی كنترل تمرین ورزشكاران جهت رشته تربیت بدنی در قالب 32 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


فعالیت در منطقه A:ضربان نبض بین حداقل و آستانه لاكتیك است.  نوع فعالیت هوازی غیر لاكتیك و غیر هوازی غیرلاكتیك است . عمده سوخت از چربی ها است و 10تا 15 درصد از گلیكوژن می باشد . بیشتر ، فعالیت هایی برای ملكه كردن و آموزش ورزشكاران انجام میشود. 

 

 

 

فهرست مطالب
كنترل تمرین
چند اصطلاح
تشریح وضعیت بدن انسان از لحاظ ضرباِن قلب ، حالت یونیزه و اسیدلاكتیك 
تشریح وضعیت بدن انسان از لحاظ آستانه لاكتیك 
اساس كنترل تمرین
فعالیت در منطقه A
فعالیت های هوازی غیرلاكتیك 
فعالیت های غیر هوازی غیر لاكتیك
نمونه هایی از فعالیتهای غیر هوازی غیر لاكتیك
تمرین غیر هوازی غیرلاكتیك مهمترین تمرین در ورزش قهرمانی است. 
تمرینات هوازی غیرلاكتیك باعث
تشریح وضعیت بدن از لحاظ آستانه لاكتیك و تمرین های غیرلاكتیكی 
فعالیت در منطقهB (فعالیت ورزشی غیرهوازی لاكتیك ) 
كنترل تمرین از نظر حجم تمرین و مقدار تمرین
توانایی های اجراهای ورزش به طور انتزاعی به دو بخش تقسیم میشوند 
شیوه كنترل انجام مهارت ها 
فاكتورهای مورد توجه در آمادگی
نكات مورد توجه مربیان