دانلود پاورپوینت تغذیه و ورزش جهت رشته تربیت بدنی در قالب 205 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


سلولهای بدن برای زنده ماندن به مواد غذایی نیاز دارند. مواد غذایی قبل از سوخت و ساز و قبل از اینکه بتوانند مورد استفاده سلولها قرار گیرند، به صورتی در می آیند که در خون قابل جذب باشند. این تغییر شکل مواد غذایی، گوارش نامیده می شود. در روند گوارش، کربوهیدراتها، چربیها و پروتئینهای مواد غذایی باید تغییر یابند، در صورتی که نمکهای معدنی، آب و ویتامینها بدون هرگونه تغییر شیمیایی جذب می شوند. غذا از دهان در طول مری به معده می رسد و معده به سوی دوازدهه، روده باریک (ژژونوم و ایلئوم) پیش می رود. هضم و جذب غذا تا این مرحله صورت می گیرد، باقی مانده جذب نشده غذا از راه روده بزرگ (سکوم ـ کولون بالارو، کولون افقی و کولون پایین رو) به رکتوم (راست روده) و مجرای مقعدی می رسد.

 

 

 

فهرست مطالب
تاریخچه و شناخت مفاهیم مربوط به تغذیه
سلول برای زنده ماندن باید مرتباً این مواد را به بدن برساند
کارهایی که مواد غذایی انجام می دهد به شرح زیر است
شش نوع ماده غذایی 
مواد غذایی انرژی زا 
طبقه بندی عوامل مغذی براساس کاربرد آنها در بدن
که این غذاها را به 6 گروه طبقه بندی می کنند
متابولیسم پایه 
شرایط تعیین متابولیسم پایه عبارت اند از
متابولیسم
آنابولیسم
کاتابولیسم
 برآورد میزان سوخت و ساز پایه(از سازمان بهداشت جهانی)
اندازه گیری ارزش حرارتی مواد غذایی 
پروتئین ها 
گوارش غذاها ، لوله گوارش ، اعمال کلی آن و آنزیمهای گوارشی
مقدمه
اعمال لوله گوارش و آنزیمهای گوارشی
آنزیمها
قسمتهای مختلف لوله گوارشی و عملکرد آنها روی غذا
و...