دانلود پاورپوینت اندورفین و بازیافت جهت رشته تربیت بدنی در قالب 39 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


پیشرفت ها در درک ما بدون افزایش تعداد و کیفیت مطالعاتی که علم عصب را برای کنترل مطالعه مغز و رفتار در تنظیمات فعالیت بدنی بکار می برد، اتفاق نخواهد افتاد.  مخصوصاً نیاز به مطالعاتی است که تجسم مغز انسان با دست آوردهای علم عصبی رفتاری را همراه سازد که مدل های حیوانی از عملکرد یا بیماری انسان را بکار می برد 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
مطالعات انجام شده
سؤالات روانشناسی ورزشی 
اتصالات شبه مخدر مغز
خوشی
این مفید خواهد بود که 
شبه مخدرهای درونزاد 
هسته بخش منزوی
شبه مخدرهای احتمالی و تنظیم ژنی اولیه دستگاه دوپامین مزو- لیمبیک درگیر در انگیختگی و لذت
بتا- اندورفین 
2) تعامل شبه مخدرها با دیگر دستگاه های انتقال دهنده عصبى
3) تاریخچه خلاصه ای از اثرات ورزش بر اندورفین و خلق و خو
بررسی های مجدد یافت که 
همچنین به دلیل اینکه 
پاسخ بتا- اندورفین پلاسما به تمرین 
شبه مخدر 
اندورفین ها
تفسیر و خلاصه 
یک اثر شبه مخدرهای محیطی بر خلق و خو در حال حاضر غیرمحتمل است
اگرچه، این نیازمند طرح تحقیق قوی تری خواهد بود که 
و...