دانلود پاورپوینت استناد و تاریخچه آن جهت رشته مدیریت در قالب 32 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


فرایندی ذهنی و فرهنگی و در عین حال عملی اجتماعی است. از مهمترین اجزاء همه آثار تحقیقی و تألیفی است. زایمن: مقاله علمی به تنهایی وجود ندارد بلکه ساخته و پرداخته متون آن موضوع است. در وادی علم و تحقیق، هیچ اثری قائم به ذات نیست و هر مقاله در حلقه متون موضوعی پیش از خود محصور است.  گارفیلد: هر جمله یک مقاله که به بررسی متون می پردازد، با یک استناد پشتیبانی میشود. شیوه نامه شیکاگو: هر اثری که داستان یا گزارش مبتنی بر تجربه های شخصی فرد نباشد، حداقل متکی بر بخشی از یک یا چند منبع است.

 

 

 

فهرست مطالب
استناد
تعریف استناد
تاریخچه استناد 
استناد در جهان اسلام
استناد در غرب
دیوید ریزمن و مفهوم منش
مفهوم منش ریزمن و استناد کتابشناختی
دوره معطوف به غیر
طبیعت رفتار استنادی
عوامل انگیزشی در رفتار استنادی
دلایل استناد
کاربرد استناد
آسیب شناسی استناد
خطاهای محتوایی
خطاهای صوری
تنظیم منابع و مآخذ (رفرنس نویسی)
گردآوری اطلاعات مربوط به رفرنس ها
شیوه های رفرنس نویسی
شیوه ها یا انواع استناد
اجزای یك رفرنس
شیوه های رفرنس نویسی رایج در حوزه پزشکی
ارجاع درون متنی در سیستم ونكوور
ارجاع درون متنی در سیستم هاروارد
و...