دانلود پاورپوینت چارچوب بهنجار آموزش اخلاق رایاسپهری شالوده‏ای پویا برای طرح درس دانشگاهی آموزش آداب فناوری اطلاعات (فا) جهت رشته کامپیوتر در 49 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


اخلاق در ترجمه واژه Moral در تعریف به " قواعد و اصول تعیین کننده رفتارهای خوب و بد از منظر ارزش و داوری" اشاره دارد .آداب در ترجمه واژه Ethics ناظر بر ” قواعد اخلاقی پایش‏گر رفتار حرفه‏ای، کاری برای ترسیم مجموعه‏ای از ضوابط توافقی" است. فلسفه اخلاق به سه حوزه اخلاق توصیفی(Descriptive Ethics)، اخلاق دستوری یا هنجاری(Normative/ Prescriptive Ethics) و اخلاق تحلیلی یا فرا اخلاق(Analytic/ Meta Ethics) تقسیم می شود. در حوزه اخلاق تحلیلی یا فرا اخلاق به مباحثی پرداخته می‏شوند که مبنای اخلاقی (Moral) دارند .با توجه به واژه معادل در فارسی، بنظر میرسدآداب عبارت مناسب‏تری است که مرزهای این دو را تفکیک می‏نماید، یعنی: آداب توصیفی، آداب هنجاری و آداب تحلیلی.

 

 

 


فهرست مطالب:
ضرورت ها  
چکیده
ضرورت های شناخت و سوادآموزی اثرات بکارگیری فناوری های نو و اخلاق پایشگر آسیب های ناشی از آنها
تعاریف و مفاهیم  : فناوری اطلاعات
اخلاق (Moral) و آداب (Ethics)
ابعاد اخلاقی و فناوری
اخلاق تحلیلی یا فرا اخلاق
مباحثی بین رشته‏ای در آداب‏شناسی اخلاق
گرایش‏های امروزین و کلی فلسفه اخلاق
چهار مکتب مهم و مورد اعتناء در فلسفه اخلاق
نقش طبقه بندیهای فوق در تدوین آداب
نگاهی به آرای "پل تیلیش "
تبعات عیان و نگاههای نگران
پیشینه سواد آموزی به عنوان یک راه حل
موضوعات اصلی واحد های دانشی
ساختار و نظام
شالوده های ساختاری
شالوده انسانی
شالوده سازمانی
شالوده پیاده سازی
شالوده های ساختار نظام اجرائی
ساختار نظام اجرائی
ساختار نظام اجرائی اخلاق و آداب فا
ابعاد اخلاق در عصر اطلاعات
چارچوب موضوعات
جامعه اطلاعاتی بر اساس نظام اخلاقی