دانلود پاورپوینت خصوصیات اخلاقی کارکنان بخش مراقبت های ویژه جهت رشته علوم پزشکی  در 37 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


اخلاقیات بایدها ونبایدها ،بایسته ها ونبایسته ها ی اعمال ورفتارانسان را شامل میشود. بخش عظیمی از تفکراخلاقی وعملکرد فرد را ، ارزشها وباورهای مذهبی وفرهنگی وی؛ تشکیل میدهند .برای ارزیابی رفتارفرد توجه به موارد فوق را فراهم میآورند. اصول اخلاقی ( Ethics ) توضیح میدهند که چرا انجام ویا ترک یک عمل برعمل دیگرارجحیت دارد وبعبارتی کجا عملی صحیح یا عملی غلط ،یا خوب و یا بد است. اصول اخلاقی عمل را براساس استاندارد ارزیابی میکنند.

 

 

 


فهرست مطالب:
اهداف آموزشی
اخلاقیات
خصوصیات کارکنان بخش مراقبتهای ویژه
2- بلوغ اجتماعی ( Social maturity )
 3- وجود انگیزه ( Motivation )
سلامت جسمی وروحی
6- صداقت در کار ( Integrity  )
7- سن ( Age )
اصول اخلاقی Ethical Principles
اتونومی ( خود مختاری)
خیرخواهی ( Beneficence )
عدم اسیب رسانی ( Nonmaleficence )
راستگویی و صداقت ( Veracity )
وفاداری ( Fidelity )
رازداری ( Con fidentiality )
عدالت (Justice )
(درمانهای بیهوده ) بیهودگی درمان
بنیان اخلاقی عملکرد پرستاری
کدهای اخلاقی
کدهای اخلاقی پرستاری
تنش وتعارضات اخلاقی
تعارضات اخلاقی چه هستند ؟
مراحل گامهای تصمیم گیری اخلاقی
مرحله و گام اول
غفلت (قصور) آسیب
اهمال
غفلتهای خاص شامل
قوانین اجرایی