دانلود پاورپوینت ابلاغ ماموریت های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در راستای تحقق بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی جهت رشته علوم پزشکی در 29 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


آینده نگاری و مرجعیت علمي در آموزش پزشکي . حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم. آموزش پاسخگو و عدالت محور. توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریت گرای برنامه های آموزش عالي سلامت.آمایش سرزمیني، مأموریت گرایي، تمرکززدایي و ارتقای توانمندی دانشگاهها.اعتلای اخلاق حرفه ای.بین المللي سازی آموزش علوم پزشکي. توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکي . ارتقاء نظام ارزیابي و آزمون های علوم پزشکي. اعتباربخشي موسسات و بیمارستانهای آموزشي . توسعه و ارتقای زیرساختهای آموزش علوم پزشکي. برنامه پایش بسته های تحولی

 

 

 


فهرست مطالب:
نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
گسترش عدالت آموزش عالی سلامت
توسعه دانش های نوین با تأکید بر حیطه های میان رشته ای و تمرکز بر علوم و فناوری های نوین
حضور در عرصه های آموزشی و منطقه ای و جهانی
شبکه سازی درنظام آموزش عالی سلامت
سازماندهی بیمارستان ها و مراکزآموزشی درمانی
نهادینه سازی اخلاق حرفه ای و مهارت های ارتباطی
بهرمندی از فناوری های نوین در آموزش عالی سلامت
ارتقاء منایه انسانی بخش آموزش عالی سلامت
تمرکز زدایی در نظام آموزش عالی سلامت
خلق ثروت دانش بنیان د رعرصه آموز عالی سلامت
تولید و بومی سازی شواهد معتبر علمی برای ارتقای آموزش عالی سلامت( آموزش پژوهی)