دانلود پاورپوینت اصول مدیریت جهت رشته مدیریت در 22 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 


ظهور سازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون آنها،یکی ازخصیصه های بارز تمدن بشری است
با توجه به ویژگی ها ونیازهای هر جامعه،هر روز برتکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیاز به نوعی مدیریت است.برخی مدیریت راکلید پیشرفت جوامع وسازمانه در قرن اخیر معرفی می کنند صاحب نظران علت موفقیت یا عدم موفقیت نهادها را؟ تفاوت مدیریت عضو حیات بخش هر سازمان مدیریت آن(پیتر دراکر) مدیریت را مهمترین زمینه فعالیت انسانی(هارولد کونتز)
مدیریت و رهبری سازمانهای پیچیده و بوروکراتیک دنیای امروز که برخی آن را جهان سازمانی و عهد مدیریت نامیده اند،فراگیری دانش را بیش از هر زمان دیگر طلب می کند ضرورت مدیریت در زندگی اجتماعی تا آنجاست که بسیاری از حیوانات براساس فرمان غریزه مدیری را برمی گزینند(ناظربرضابطه ها ومسئولیت ها) دراسلام :مدیریتی است که زمینه رشد انسان بسوی الله را فراهم می نماید .مدیریت جهت رسیدن به هدفهای یک نظام در ابعاد مختلف،مانند یک محور،مدار و قطب عمل می کند.

 

 

 


فهرست مطالب:
تعاریف مدیریت
فعالیتهای ذهنی
نگرش سیستمی
هرم مدیریت
مدیریت علم یا هنر؟
مدیریت ذاتی یا اکتسابی؟
وظایف مدیریت
نقش های مدیر
سطوح مدیریت
اصول و مفاهیم مدیریت
مدیر پرستاری
تشکیلات سازمانی
مدیریت موثر
مدیریت کارآمد