دانلود پاورپوینت فیزیولوژی و سازگاری عضله به تمرین جهت رشته تربیت بدنی در قالب 45 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


الیاف اکتین و میوزین طی انقباض روی یکدیگر سرخورده و به داخل منطقه A وارد می شوند . عرض نوارI کاهش یافته ، عرض نوار A ثابت مانده و نوار Z به سمت مرکز سارکومر حرکت می کند . در انقباض ایزومتریک عرض نوارهای I و A ثابت باقی می ماند

 

 


فهرست مطالب
پوشش بافت عضلانی ( از خارج به داخل )
عضله اسکلتی
ترکیب شیمیایی عضله 
فیلامانهای اکتین و میوزین
نمای میکروسکوپی عضله اسکلتی
تارعضله مخطط
ویژگی سارکومر
فیلامان های اکتین
فیلامان های میوزین
ساختمان اکتین ومیوزین 
مجاری بین تارهای عضلانی 
انقباض عضله 
واحد حرکتی 
اتصال عصب به عضله
ارتباط پتانسیل عمل،آزاد شدن Ca وانقباض
تحریک – انقباض
انبساط 
روند انقباض عضلانی
ارتباط طول سارکومر و نیروی انقباض
تارهای تند و كند انقباض
فیبرهای عضلانی
و...