دانلود پاورپوینت بازگشت به حالت اولیه پس از ورزش جهت رشته تربیت بدنی در قالب 18 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


جایگزینی PC و ATP، دفع لاكتات، بازگرداندن pH  طبیعی و بازسازی ذخایر گلیكوژن عضله هدف بازگشت به حالت اولیه در فعالیت های بلند مدت است.  50 درصد PC در 30 تا 60 ثانیه ی اول و 100 درصد آن در 5 تا 15 دقیقه پس از فعالیت بازسازی می شود. دفع لاكتات و بازگرداندن pH  طبیعی فرآیندی آهسته تر بوده و بستگی به عوامل متعددی مانند فعالیت به هنگام بازگشت به حالت اولیه دارد.

 

 

 

فهرست مطالب
سندرم سازگاری عمومی سلای
پاسخ به و سازگاری با تمرین
بازگشت به حالت اولیه
مراحل بازگشت به حالت اولیه 
مرحله ی سریع بازگشت به حالت اولیه
مرحله ی میان مدت بازگشت به حالت اولیه
مرحله ی بلند مدت بازگشت به حالت اولیه
بازگشت به حالت اولیه: فعالیت های كوتاه مدت شدید
دوره ی زمانی باز سازی PC 
عوامل موثر بر بازسازی PC 
بازگشت به حالت اولیه: فعالیت های بلند مدت
عوامل موثر در تسریع بازگشت به حالت اولیه 
بازگشت به حالت اولیه از ورزش و مصرف اكسیژن
اكسیژن مصرفی اضافی پس از تمرین